O nás

Společnost EQUIPARK o.p.s. byla založena ve Svinčicích, kde má chov koní dlouholetou tradici.

Chov koní založila společnost EQUI Bořeň Svinčice s.r.o., která se dosud věnuje především rostlinné výrobě. Kromě samotného chovu koní se začaly rozvíjet nové aktivity, díky nimž byla založena nová společnost EQUIPARK o.p.s., která celý chov převzala. Prioritou této společnosti je především práce s dětmi, díky nimž vznikl jezdecký oddíl, do kterého je možnost přihlásit vaše děti, naučíme je zde základům ježdění a běžné práce ve stájích. Pokročilejší děti poté dostanou možnost udělat si u nás jezdeckou licenci či si půjčit koně na závody. Každé úterý u nás provádíme hipoterapii pro děti postižené všemi druhy autismu ve spolupráci se Základní školou speciální a Praktickou  školou Litvínov. Je možné si u nás objednat jízdu kočárem na projížďky do přírody, svatby, pohřby a jiné akce.Také nabízíme výukové hodiny s trenérem pro pokročilejší jezdce, kteří se chtějí pravidelně připravovat na sezonu. To je výčet jen některých aktivit, díky nimž se Svinčice opět dostaly do podvědomí široké veřejnosti z Mostecka i okolí.

V posledních letech jsme navázali spolupráci s několika dalšími subjekty, jejichž trenéři nám pomáhají jak s tréninkem našich jezdců, tak i koní, podílejí se na programech, které každoročně připravujeme. Ať už je to den otevřených dveří, parkurové závody, hobby závody, dětské dny a další.

Spolupracujeme s:

Lucie Marešová (JK Makotřasy) – drezůrní trénink a soustředění mimo sé

Jockey Exclusive (Linda Krejčová) – potřeby pro jezdce i koně

Zoopark Chomutov (Karel Kašpárek) – jízdy kočárem více variantách

(svatby,pohřby, terénní jízdy přírodou)

Základní škola speciální a Praktická škola Litvínov – hipoterapie pro děti postižené autismem

Všem děkujeme a doufáme v naší další spolupráci, která se pak odráží ve spokojenosti jak naší, tak všech, kteří přijdou náš areál navštívit.

 

Ivana Staňková                                                                                  ředitelka společnosti EQUIPARK o.p.s.